Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Beknopt overzicht

Vier profielen

U hebt geen tijd voor interactieve vragenlijsten? U houdt niet van vragen beantwoorden? Dan is dit beknopt overzicht iets voor u!

Een zelfstandige activiteit in bijberoep omzetten naar een hoofdactiviteit kan ingrijpender zijn dan u denkt . Daarom is het nuttig de verschillende facetten van deze wijziging dieper te analyseren om de impact op uw situatie beter te kunnen inschatten.

Hierna vindt u de verschillende types van profielen. Maak uw keuze en u ontvangt de hiermee overeenstemmende tips en verwijzing naar uitgebreider informatie.

Klaar voor de overstap !

Uw competenties

 • U kent uw sector.
 • U bent ervan overtuigd dat bijscholing noodzakelijk is om op de hoogte te blijven van alle evoluties.
 • U kan zich als zelfstandig ondernemer aanpassen aan de marktevolutie.
 • Uw processen worden bijgestuurd.
 • U kan zowel op uw privé- als op uw professioneel netwerk een beroep doen.
 • U neemt proactief de juiste beslissingen.
 • U stelt zich flexibel op en u levert de nodige inspanningen voor het bereiken van uw doelstellingen in het kader van uw overstap.

Uw sociaal statuut

 • U hebt al nagegaan welke verschilpunten er zijn op het vlak van de sociale dekking en hoe u deze kan aanvullen.

Uw visie

 • U bereidt de overstap goed voor.
 • U kan uw situatie realistisch inschatten en u anticipeert al op eventuele pijnpunten.
 • U hanteert een lange termijnvisie.
 • U put uit uw motivatie voldoende energie en doorzettingsvermogen om uw doelstellingen te bereiken.

Uw financiële situatie

 • U hebt al een aantal elementen duidelijk in kaart gebracht die voor u op financieel vlak belangrijk zijn.
 • U schat de interne haalbaarheid van de overstap positief in, rekeninghoudend met de omzet per dag en het aantal werkuren / en of het aantal klanten.
 • U bent bereid de nodige risico’s te nemen, ook op financieel vlak.

Besluit

Klaar voor de overstap!

U hebt goed nagedacht over uw project om over te stappen naar een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. U hebt de belangrijkste punten grondig bestudeerd. U lijkt al goed gewapend te zijn om de uitdaging naar een voltijds hoofdberoep aan te gaan. U beschikt over de belangrijkste competenties om de stap te zetten. De volgende stap is alles verder en gedetailleerd uit te werken. U kan onmiddellijk aan de slag gaan met onze begeleidingstool, al dan niet onder begeleiding van uw boekhouder en/of onze business coaches.

Maak gebruik van onze begeleiding

Begeleidingstool

U bent voorzichtig.

Uw competenties

 • U kent uw sector tamelijk goed.
 • U kan zich als zelfstandig ondernemer aanpassen aan de marktevolutie.
 • U wil zaken bijsturen in het kader van rentabiliteit en optimalisatie.
 • U kan rekenen op de hulp van anderen. Dit dient nog in goede banen geleid te worden.

Uw sociaal statuut

 • U kent de verschilpunten op het vlak van de sociale dekking maar u wenst alles nog eens goed te becijferen.

Uw visie

 • U bereidt de overstap goed voor.
 • U hanteert een lange-termijnvisie met het oog op de verbetering van uw levensniveau en groeimogelijkheden.
 • U kan uw situatie realistisch inschatten en beschikt over voldoende motivatie, energie en doorzettingsvermogen om uw doelstellingen te bereiken.

Uw financiële situatie

 • U hebt nagedacht over bepaalde financiële elementen. U dient nog na te gaan hoe u dit in uw financieel plan kan inpassen en hoe u uw commerciële aanpak hierop kan afstemmen.
 • U schat de interne haalbaarheid van de overstap positief in, rekeninghoudend met de omzet per dag en het aantal werkuren / en of het aantal klanten.

Besluit

U bent voorzichtig

U hebt al een aantal elementen in kaart gebracht om over te stappen naar een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. U dient nog een en ander verder uit te werken en te analyseren. U beschikt over de belangrijkste competenties om de stap te zetten. De volgende stap is eerst alles verder analyseren en becijferen.  U kan vooraf een aantal simulaties maken aan de hand van de tools. Daarna kan u aan de slag gaan met onze begeleidingstool, al dan niet onder begeleiding van uw boekhouder en/of onze business coaches.

Maak gebruik van onze begeleiding

Begeleidingstool

U bent er nog niet klaar voor.

Uw competenties

 • U dient nog informatie te verkrijgen en ervaring op te doen binnen uw sector.
 • U kan zich als zelfstandig ondernemer aanpassen aan de marktevolutie.
 • U bent bereid uw processen bij te sturen in het kader van rentabiliteit en optimalisatie.
 • U wenst een professioneel netwerk naast uw privénetwerk te ontwikkelen.

Uw sociaal statuut

 • U dient nog verder uit te zoeken wat de impact is op uw sociaal statuut bij de omschakeling naar zelfstandige in hoofdberoep.

Uw visie

 • U wil de overstap goed voorbereiden.
 • U hebt nog niet grondig nagedacht over wat u wenst te bereiken op lange termijn.
 • Zowel op organisatorisch vlak als op financieel vlak moet u alles nog eens goed overwegen en in een businessplan gieten.

Uw financiële situatie

 • U moet de financiële haalbaarheid van de overstap nog verder analyseren.
 • U dient nog verschillende punten in uw financieel plan aan te passen.

Besluit

U bent er nog niet klaar voor?

We raden u aan de haalbaarheid van de overstap grondig te analyseren rekeninghoudend met de omzet per dag en het aantal werkuren en/of het aantal klanten. Denk goed na over wat u wenst te bereiken op lange termijn. Zo kan u duidelijk uw objectieven hierop afstemmen via uw businessplan en financieel plan. U vindt hierbij informatie en een aantal tools die u kunnen helpen om deze denkoefening te doen. Pas als u er klaar voor bent en u de haalbaarheid positief inschat, kan u aan de slag via onze begeleidingstool.

Maak gebruik van onze begeleiding

Begeleidingstool

Een overstap lijkt voor u niet de beste keuze.

Uw competenties

 • U dient nog informatie te verkrijgen en ervaring op te doen binnen uw sector.
 • U kan zich moeilijk aanpassen aan de marktevolutie om uw processen bij te sturen.
 • U heeft nog geen professioneel netwerk naast uw privénetwerk ontwikkeld.

Uw sociaal statuut

 • U kent de impact van de omschakeling naar zelfstandige in hoofdberoep op uw sociaal statuut niet.

Uw visie

 • U hebt nog niet grondig nagedacht over wat u wenst te bereiken op lange termijn.
 • Zowel op organisatorisch vlak als op financieel vlak moet u alles nog overwegen.

Uw financiële situatie

 • De financiële haalbaarheid voor de overstap (berekeningstest) is negatief.
 • U dient nog verschillende financiële elementen te analyseren nodig voor de opbouw van uw financieel plan.

Besluit

Een overstap lijkt voor u niet de beste keuze

Een zelfstandige activiteit vergt het nemen van de nodige (berekende) risico’s.
Denk goed na over wat u wenst te bereiken op lange termijn en stem  uw objectieven hierop af via uw businessplan en financieel plan.
Een onderneming uitbouwen kan niet zonder voldoende flexibiliteit en het leveren van de nodige inspanningen.
 

Maak gebruik van onze begeleiding

Begeleidingstool